LIÊN HỆ

Bạn có thể liên hệ qua chúng tôi bằng 3 cách
1: Gọi theo số 0911089402
2: Gửi gmail theo địa chỉ giadungbmt.@gmial.com
3: Có thể đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ ghi trên
hoạc có thể điền vào biểu mẫu sau